cytat
galeria


psychoterapia indywidualna
W trakcie psychoterapii pomogę Ci zrozumieć naturę i przyczyny Twoich problemów, trudności czy cierpienia. Będzie to droga do lepszego samopoczucia i funkcjonowania w życiu codziennym, oraz do ustania objawów. Terapia może okazać się przygodą, podróżą w głąb siebie i doświadczeniem, które będzie nieco inne niż to co spotyka Cię w codziennym życiu. Pokazywać będzie takie strony Twojego wnętrza i innych ludzi, które wcześniej nie były przez Ciebie zauważane. Dzięki temu Twoje sposoby myślenia i spostrzegania rzeczywistości poszerzą się o dodatkowy wymiar niosąc poprawę w relacjach z ludźmi oraz pomagając lepiej rozumieć siebie. Psychoterapia w dużej mierze opierać się będzie na analizie Twojej biografii, na odkrywaniu, przeżywaniu i integrowaniu płynących z niej treści, abyś lepiej zrozumiała/ał świat swoich potrzeb, uczuć, relacji z ludźmi, zachowań i dolegliwości.
Być może potrzebujesz pomocy w osiągnięciu konkretnej zmiany w swoim życiu lub pomocy w osiągnięciu konkretnego celu. Możemy podjąć współpracę w wydobywaniu Twojego potencjału, Twoich zasobów, oraz odkrywaniu Twoich możliwości. To ty znasz odpowiedzi na wszystkie pytania i wszystko czego potrzebujesz jest w Tobie. Trzeba to tylko odnaleźć, abyś odważnie radził/a sobie z nowymi wyzwaniami i odnalazł/a satysfakcję w życiu.
Psychoterapię rozumiem jako proces, w którym razem tworzymy program leczenia i zmiany. To co dzieje się w relacji terapeutycznej jest podłożem tej zmiany. Dlatego bardzo ważna jest w terapii atmosfera zaufania, wsparcia i akceptacji. Tylko w takich warunkach człowiek może mierzyć się ze swoimi problemami i lękami, może się poznawać i rozwijać, nie czując się samotny czy oceniamy. Będę starała się uwzględnić Twoją niepowtarzalność i indywidualność, dostosowując sposób pracy do problemów i celów jakie wspólnie ustalimy.

psychoterapia par/małżeństw
Ten rodzaj psychoterapii proponuję partnerom przeżywającym kryzys, trudności i konflikty, ale także takim, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie i swój związek. W trakcie terapii pomogę Wam odnaleźć źródła problemu i sposoby ich konstruktywnego rozwiązania. Wasze zaangażowanie zwiększy szanse na poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienie porozumienia, wyjście z kryzysu. Psychoterapia naświetla nowe możliwości, uczy słuchania, akceptowania różnic i sposobów skutecznego porozumiewania się. Pracując nad zmianą wzajemnych postaw, macie szanse zmienić zachowania, prowadzące do konfliktów i impasu w związku.

psychoterapia uzależnienia
Uzależnienie rozumiem jako chroniczną, czasem śmiertelną chorobę. Nie leczona prowadzi do coraz większych problemów zdrowotnych, psychologicznych, rodzinnych i wielu innych. Gdy zażywanie narkotyków, picie, granie, seks zamienia się w nałóg, pogarsza się sytuacja życiowa człowieka. Nie można już kontrolować zachowań które przynosiły przyjemność, były zabawą czy rozrywką. Tak więc podstawowym celem psychoterapii jest odzyskanie kontroli nad swoim życiem oraz nauka życia bez przymusu sięgania po to, co zniewala.

interwencja kryzysowa
Jest cyklem spotkań rodzinnych mających na celu zmotywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego. Polega na przygotowaniu rodziny do życzliwej konfrontacji osoby uzależnionej z sytuacją w jakiej się znalazła. Mechanizmy choroby „pozwalają” jej nie dostrzegać prawdy o swojej sytuacji życiowej, dlatego potrafi ona przez wiele lat oszukiwać się w kwestii swojego uzależnienia. Interwencja może przyśpieszyć decyzję o podjęciu leczenia . Interwencja może odbyć się w domu klienta.

Copyright © 2013 psychoterapiaonline®