cytat
galeria


Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ w Katowicach. Tytuł magistra uzyskałam w 1999 roku.
Ukończyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Śląskiej Szkole Psychoterapii (2007-2011) oraz całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie pod patronatem PARPA, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam dwa stopnie szkolenia w metodzie psychodramy wg Moreno w Polskim i Europejskim Instytucie Psychodramy, uzyskując tytuł asystenta i terapeuty psychodramy. Brałam także udział w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii. Nadal doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w treningach, warsztatach, konferencjach i superwizji.
Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywałam w różnych instytucjach i ośrodkach terapeutycznych. Pracowałam w organizacjach pozarządowych i poradniach stosujących psychoterapię.
Obecnie pracuję w kilku miejscach na terenie Śląska prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową m.in. w NZOZ Zakładzie Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach (od 1999r.) Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii Katowicach (od 2008r.) i w Bytomiu prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną (od 2010r.).
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Polskiego Instytutu Psychodramy.
Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat terapeuty psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy w Berlinie oraz certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Copyright © 2013 psychoterapiaonline®